ילקוט מעם לועז

11th דצמ 2012

סדרת הספרים ילקוט מעם לועז הינה לקט מקיף ומסוגנן של פירושים ואגדות חז"ל על כל התנ"ך כולו. מדובר בלקט גדול למדי והיקפי ביותר, שהיקפו היום הוא של שלושים ושניים כרכים. ילקוט מעם לועז היה נפוץ פעם בעיקר בקהילות ספרד, היות והיה כתוב בשפת הלדינו, אולם בעשורים האחרונים מאז תורגם לעברית, זוכים כלל ישראל ליהנות מהחיבור הזה, ולהעמיק בתורה, במוסר ובאגדה בשפה קולחת נעימה וברורה.

קצת היסטוריה

ילקוט מעם לועז, נכתב בתחילתו בשפת הלדינו, שפה שהיא מעין ספרדית- יהודית, שהייתה בשימוש אצל יהודי ספרד. תחילתו של ילקוט מעם לועז נכתבה על ידי הרב יעקב כולי, אולם הרב השלים רק את תחילת חיבורו, ספר בראשית וחצי ספר שמות. המשך כתיבתו של ילקוט מעם לועז על שאר התורה הייתה על ידי שני רבנים ספרדים נוספים. ברבות השנים, המפעל הומשך גם על ספרי הנביאים על ידי רבנים שונים בתקופות וארצות שונות. בתקופתנו, לפני כמה עשורים בלבד, תורגם הספר לעברית על ידי הרב שמואל קרויזר ירושלמי, שלבד מלתרגם את הספר אף השלים את החיבור על ספרי הנ"ך החסרים, כך שהחיבור כולו כולל היום שלושים ושניים כרכים.

סיפורים לעת מצוא

ביהדות ספרד שימש המעם לועז לקריאת סיפור לפני השינה לילדים, ללימוד סביב שולחן השבת בחיק המשפחה, וגם כלימוד קליל ומקיף לאחר סיום תפילת שחרית, ולא סתם. הספר כתוב בשפה עממית וקולחת, כשמשולבים בו אגדות חז"ל על המקרא ממקומות שונים (כמו למשל ספר הזוהר, בתוספת של מדרשים ואגדות), הלכות בהקשר המקראי של כל פרשה ופרשה, ודברי מוסר וחיזוק. כל אלו שלובים זה בזה בשפה קולחת ובנעימות, כך שכל מי שקורא בספר, ילד או מבוגר, מרקע כזה או מרקע אחר, כולם יכולים ליהנות מן השפה ומן התוכן.

ציטוטים

היות ורוב השנים הספר לא היה מודפס אלא בשפת הלדינו, הוא אינו מוזכר הרבה בספרות ההלכתית, לבד מאשר אצל הרב עובדיה יוסף שמצטט אותו פעמים רבות, ובעוד חיבורים של כמה מרבני ספרד שהבינו את שפת הלדינו. אולם מאז תרגומו לעברית, בשנת התשכ"ז, ניתן למצוא ציטוטים של ילקוט מעם לועז בין היתר בחיבורים כמו הציץ אליעזר או מנחת יצחק. ילקוט מעם לועז הינו ללא ספק אחד החיבורים התורניים המקיפים והכוללים שחוברו אי פעם, והוא מאפשר למידה מקיפה כוללת ומרתקת כאחד בספרי התנ"ך כולם.

לקניית ילקוט מעם לועז לחצו כאן >

כתיבת תגובה