אם רוצים להדגים איך להתעטף בטלית – האם יש לברך עליה?

9th מאי 2013

האם יש לברך על טלית כשרוצים להדגים איך להתעטף בה? במקרה שכזה אין צורך לברך על הטלית