טלית שנפלה – האם יש לברך שנית?

17th פבר 2013

הטלית שלי נפלה באמצע התפילה, האם עלי לברך עליה שוב?

על פי מרן השולחן ערוך יש צורך לברך שנית אבל להלכה אנו לא מברכים משום ספק ברכות.

לא ניתן להגיב.