אם רוצים להדגים איך להתעטף בטלית – האם יש לברך עליה?

9th מאי 2013

האם יש לברך על טלית כשרוצים להדגים איך להתעטף בה?

במקרה שכזה אין צורך לברך על הטלית

לא ניתן להגיב.